Category Archives: formulare

  • -

Informatii utile

Category : formulare

     

FORMULARE TIPIZATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT

Sunt tipărite conform modelelor aprobate de către Ministerului Educaţiei și Cercetării Ștințifice.

Pentru informatii nu ezitati sa ne contactati. Va multumim !

 

Cod formu- lar Denumire formular Cantita-te buc. Cod for-

mular

 

I. ADMITEREA SI ÎNSCRIEREA IN INVATAMANT

 

C001 Cerere de înscriere la unitatea şcolara la care candidatul a reuşit, la admiterea in liceu sau in scoală de arte si meserii C001
C002 Registru pentru înscrierea

copiilor in grădiniţe – 900 copii

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba   C002
C003 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva     C003
C004 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori     C004
C005 Registru pentru înscrierea

si evidenta elevilor – 700 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C005
C006 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C006
C007 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C007
C005a Registru – cerere de inscriere in clasa pregatitoare, clasa I Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C005a
C006a Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C006a
C007a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C007a
C008 Adeverinţa (pentru elevi) C008
C009 Scrisoare de solicitare a foii matricole, transmitere si confirmare C009
C010 Proba de concurs (set foaie tip pentru examen de bacalaureat, evaluare nationala, admitere in scoala postliceala/scoala de mainstri, concurs sau olimpida scolara) C010
C012 Registru pentru înscrierea si evidenta elevilor la cluburile sportive şcolare Coperta carton subtire (duplex), culoare alba   C012
C013 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva   C013
C014 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori   C014

  

 II. EVIDENTA ŞCOLARA

 

C015 Catalog pentru învatamant preşcolar Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C015
C016 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C016
C017 Registru matricol pentru

învatamantul primar

(clasele I-IV) pentru 200 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C017
C018 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C018
C019 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C019
C020 Registru matricol pentru

clasele I-VIII, pt 200 elevi (format A3)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C020
C021 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C021
C022 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C022
C020a Registru matricol pentru

clasele I-VIII, pt 200 elevi (format A4)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C020a
C021a

CC

Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C021a

CC

C022a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C022a
C023a Registru matricol pentru  licee,grupuri scolare, şcoli de arte si meserii, anul de completare si şcolile postliceale/de maiestri (format A3) Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C023a
C024a Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C024a
C025a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C025a
C023b Registru matricol pentru  licee,grupuri scolare, şcoli de arte si meserii, anul de completare si şcolile postliceale/de maiestri (format A4) Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C023b
C024b Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C024b
C025b Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C025b
C023c Registru matricol pentru invatamnt profesional (format A3) Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C023c
C024c Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C024c
C025c Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C025c
C026a Catalog pentru învatamantul primar

(model vechi clasele IV),36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C026a
C027a Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C027a
C028a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C028a
C026b Catalog pentru învatamantul primar

(model nou clasele I-IV),36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C026b
C027b Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C027b
C028b Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C028b
C026c Catalog pentru clasa pregatitoare,

(clasa 0), 36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C026c
C027c Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C027c
C028c Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C028c
C029 Catalog pentru învatamantul gimnazial

(clasele V-VIII),36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C029
C030 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C030
C031 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C031
C032a Catalog pentru învatamantul liceal

(clasele IX-XII/XIII),36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C032a
C033a Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C033a
C034a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C034a
C032b Catalog pentru învatamantul liceal

(clasele IX-XII/XIII),36 elevi (rubricatia materiilor este goala pentru liceele de specialitate)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C032b
C033b Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C033b
C034b Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C034b
C035 Catalogul clasei (ucenici, scoli

profesionale-învatamant special,scoli de arte si meserii, an de completare) 36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C035
C036 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C036
C037 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C037
C038 Catalogul clasei (învatamant postliceal

si de maiştri),pt 36 elevi

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C038
C039 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C039
C040 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C040
C041 Catalog pentru discipline de specialitate de arta C041
C042 Catalog de grupa (pentru educaţie fizica si sport) C042
C043 Carnet de elev pentru invatamant primar C043
C044 Carnet de elev pentru invatamant gimnazial C044
C045 Carnet de elev pentru licee C045
C046 Carnet de elev pentru şcolile profesionale si de ucenici C046
C047 Carnet de elev pentru scoli postliceale / de maiştri C047
C048 Carnet de elev pentru şcolile de arte si meserii C048
C049 Carnet de elev pentru anul de completare C049
C050 Legitimaţie de elev C050
C051 Catalog cuprinzând rezultatele la examenul de corigenta C051
C052 Catalog cuprinzând rezultatele la examenul de diferenţa C052
C053 Borderou de corectare/examinare si notare la examenele de corigenta/ diferenţa C053
C054 Adresa (de înştiinţare a părinţilor privind absentele nemotivate ale elevilor) C054

 

III. ABSOLVIREA

 

C061 Fisa individuala a elevului la bacalaureat C061
C062 Diploma de acordarea premiului (pentru elevii din învatamantul preuniversitar) C062

  

PROBLEME SOCIALE

C063 Stat pentru plata burselor C063
C064 Lista cartelelor de masa eliberate contracost C064
C065 Cartele pentru masa C065
C066 Cerere pentru cazare (in internat) si lista bunurilor folosite individual in camera C066
C067 Lista bunurilor folosite colectiv in camera C067
C068 Fisa de trimitere in tabăra (colonie) C068
C069 Lista zilnica de alimente C069
C070a Raport de evaluare C070a
C070b Foaie matricola pentru clasele I-VIII  (tip A, pentru absolvenţii şcolilor de stat) C070b
C071 Foaie matricola pentru clasele I-VIII (tip B, pentru absolvenţii şcolilor particulare) C071
C072 Foaie matricola pentru absolvenţii şcolilor de arte si meserii, anului de completare, şcolilor postliceale si de maiştri – tip A), învatamant de stat C072
C073 Foaie matricola (tip B, pentru absolvenţii şcolilor de arte si meserii, anului de completare, şcolilor postliceale si de maiştri), învatamant particular C073
C074 Foaie matricola pentru clasele IX-XII(XIII) – tip A, învatamant de stat C074
C075 Foaie matricola pentru clasele IX-XII.(XIII) – tip B, învatamant particular C075
C076 Adeverinţa de studii (tip A, învatamant de stat) C076
C077 Adeverinţa de studii (tip B, învatamant particular) C077
C078 Adeverinţa de absolvire a studiilor (tip A, învatamant de stat) C078
C079 Adeverinţa de absolvire a studiilor (tip B, învatamant particular) C079
C080 Evidenta nominala a eliberarii actelor de studii Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C080
C081 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C081
C082 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C082
C083 Registru unic de evidenta a formularelor

actelor de studii, primite sau predate de

unitatea de învatamant si a actelor eliberate

absolvenţilor (pentru  licee si grupuri şcolare).

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C083
C084 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C084
C085 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C085
C086 Registru unic de evidenta a formularelor

actelor de studii, primite sau predate de

unitatea de învatamant si a actelor eliberate

absolvenţilor (pentru învatamantul gimnazial, postliceal si de maiştri)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C086
C087 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C087
C088 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C088

 

C089 Condica pentru evidenta prezentei si

activităţii personalului didactic

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C089
C090 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C090
C091 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C091
C092 Registru pentru inspecţii şcolare Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C092
C093 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C093
C094 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C094
C092a Registru unic pentru inspecţii şcolare

!!!ATENTIE!!!  model diferit fata de cel standard de sus cu liniatura

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C092a
C093a Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C093a
C094a Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C094a
C095 Registru intrari-iesiri Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C095
C096 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C096
C097 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C097
C098 Condică  prezenţă personal auxiliar (ora intrării şi a ieşirii din unitatea de învăţământ)

 

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C098
C099 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C099
C100 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C100
C100a Condică pentru învățământul preșcolar (1/2 A4, 100 file) C100a
SS01 Registru de evidenta a serviciului pe scoala – cadre didactice Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS01
SS02 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS02
SS03 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS03
SS04 Registru de planificare generala a tezelor Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS04
SS05 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS05
SS06 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS06
SS07 Registru pentru evidenţa accesului invitaţilor / vizitatorilor şi a autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS07
SS08 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS08
SS09 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS09
SS10 Registru de evidenta a deciziilor si notelor de serviciu emise de director Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS10
SS11 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS11
SS12 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS12
SS13 Registru pentru procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS13
SS14 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS14
SS15 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS15
SS16 Registru pentru procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS16
SS17 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS17
SS18 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS18

 

SS19 Registru pentru evidenta arhivei scolare Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS19
SS20 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS20
SS21 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS21
SS22 Carte de onoare Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS22
SS25 Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS25
SS26 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS26
SS27 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS27
SS28 Registru comisie metodica Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS28
SS29 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS29
SS30 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS30
SS31 Registru declaratii avere Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS31
SS32 Registru declaratii interese Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS32
SS33 Registru elevului de serviciu pe scoala Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS33
SS34 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS34
SS35 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS35
SS36 Registru pentru evidenta serviciului de zi pe unitate Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS36
SS37 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS37
SS38 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS38
SS39 Registru de activitati de documentare si informare (CDI) Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS39
SS40 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS40
SS41 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS41
SS42 Registru pentru procese verbale sedinte cu parintii Coperta carton subtire (duplex), culoare alba SS42
SS43 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva SS43
SS44 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS44
SS45 Registru pentru cecuri numerar Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS45
SS46 Registru pentru contracte de munca Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori SS46
 

IV. BIBLIOTECI

 

C101 Registru de mişcare a fondului

de publicaţii (RMF)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C101
C102 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C102
C103 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C103
C104 Registru inventar (carti, broşuri,

note muzicale)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C104
C105 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C105
C106 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C106
C107 Registru inventar – publicaţii in serie Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C107
C108 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C108
C109 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C109
C110 Registru inventar grafica, fotografii,

harti, atlase, documente audio vizuale

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C110
C111 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C111
C112 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C112
C113 Fisa de evidenta preliminară (ziare) C113
C114 Fisa de evidenta preliminară (reviste) C114
C115 Act de primire nr… C115
C116 Borderou nr… C116
C117 Fisa de catalog C117
C118 Fisa cartii C118
C119 Fisa termenului de restituire C119
C120 Fisa de gestiune – ziare si reviste – C120
C121a Fisa de inscriere la biblioteca C121a
C121b Fisa de lectura C021b
C122 Fisa contract de împrumut C122
C123 Permis de intrare la biblioteca C123
C124 Înştiinţare de restituire a publicaţiilor împrumutate C124
C125 Declaraţie de pierdere a publicaţiilor C125
C126 Fisa de lichidare a împrumuturilor de publicaţii C126
C127 Registru de înscriere a cititorilor Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C127
C128 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C128
C129 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C129
C130 Cerere de împrumut înterbibliotecar C130
C131 Buletin de cerere (sala de lectura) C131
C132 Registru topografic – carti

publicaţii in serie

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C132
C133 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C133
C134 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C134
C135 Caiet de evidenta a activităţii bibliotecii Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C135
C136 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C136
C137 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C137
C138 Caiet de evidenta a bibliotecii ştiinţifice Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C138
C139 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C139
C140 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C140
C141 Caiet de evidenta a bibliotecii

scolare (evidenta elevilor in sala de lectura)

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C141
C142 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C142
C143 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C143
C144 Registru de evidenta a activităţii

bibliografice si de informare

documentara

Coperta carton subtire (duplex), culoare alba C144
C145 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva C145
C146 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori C146
C147 Proces-verbal de predare primire C147
C148 Borderou de volume predate la legat conform comenzii nr… C148
C149 Nota de comanda C149
C150 Referat de angajare a plaţii. Anexa la nota de comanda C150
C151 Borderou de donaţie C151
BB01 Registru de evidenta zilnica Coperta carton subtire (duplex), culoare alba BB01
BB02 Coperta carton gros invelita cu hartie pentru arhiva BB02
BB03 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori BB03

 

VII. COPERTI CATALOG

C152 Coperta catalog imitatie piele (calitate ridicata, rezistenta 2 ani, diferite culori) C152
C155 Montare set 4 coltari auri pentru coperti carton gros invelita cu hartie pentru arhiva si coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori   C155
C156 Coperta carnet de elev imitatie piele de diferite culori   C156
C157 Coperta carnet elev – plastic transparent   C157

 

Taxe postale sau de curierat sunt incluse pentru comenzi de 150 lei pentru Bucuresti si 1000 lei pentru restul localitatiilor. Transportul prin curierat se face in ORICE localitate (orase, comune, sate) fara nici o taxa pe km.

In speranta unei colaborari,

Echipa www.eika.ro

Va multumeste!


Contact

Contact